Copyright © Enterweb 2016-2019. Alle rechten voorbehouden.

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Enterweb., materiaal dat zich op de Enterweb websites bevindt, of dat op een met deEnterweb websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnamevrijheid. Alle auteursrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden, zoals bedoeld in artikel 15 Auteurswet.