Certificaat met bedrijfsgegevens

De certificaten met organisatie validatie bevatten bedrijfsgegevens. De bezoekers van een website kunnen met deze bedrijfsgegevenscontroleren of ze op de website van het juiste bedrijf zijn. De bedrijfsgegevens worden in het certificaat opgenomen, maar komen nietprominent in beeld zoals dat bij EV certificaten het geval is.

Validatie

Naast de domeinvalidatie waarbij de aanvrager laat zien controle te hebben over het domein waarvoor het certificaat wordt aangevraagdworden ook de bedrijfsgegevens gecontroleerd. Er wordt hiervoor naar een openbaar register zoals de Kamer van Koophandel gekeken, en erwordt ter verificatie naar de organisatie gebeld.

Levertijd

De levertijd van de certificaten verschilt per leverancier. Doordat er een telefonische verificatie uitgevoerd moet worden is delevertijd langer dan bij domeinvalidatie, maar bijvoorbeeld Comodo certificaten kunnen we tijdens kantooruren binnen een kwartier leveren.

Welk certificaat heb je nodig?

Hoeveel domeinen wil je beveiligen?

Standaard

Voor een enkele domeinnaam
49
95
Vanaf p.jaar
  • Bijvoorbeeld:
  • www.enterweb.nl

Multi domein

Meerdere (sub)domeinnamen in één certificaat
84
95
Vanaf p.jaar
  • Bijvoorbeeld:
  • intranet.domeinA.nl
  • webmail.enterwebB.nl
  • www.enterweb.nl
  • enterweb.nl

Wildcard

Voor een onbeperkt aantal subdomeinen
229
95
Vanaf p.jaar
  • Bijvoorbeeld:
  • *.domein.nl