SSL Certificaten vergelijken

SSL staat voor Secure Sockets Layer en zorgt ervoor dat de gegevensstroom tussen de website en de bezoeker niet leesbaar is voor anderen. Vertrouwelijke informatie die klanten naar een website sturen (zoals wachtwoorden, persoonsgegevens of betaalinformatie) kan gestolen worden. Hackers worden steeds slimmer; websites worden gekopieerd waardoor het lijkt dat je op de goede website zit maar in werkelijkheid zit je op een vervalste website waardoor je gevoelige informatie weggeeft aan criminelen. SSL geeft een website identiteit.

1. Welke validatie heb je nodig?

Hoe uitgebreider, hoe betrouwbaarder

Domain Validation (DV)
Organization Validation (OV)
Extended Validation (EV)
  • Domein validatie
  • Organisatie validatie
  • Extended Validation (EV)
  •  

2. Certificaat zonder bedrijfsgegevens

Certificaten met domein validatie bevatten geen bedrijfsgegevens. Er wordt alleen gecontroleerd of de aanvrager controle heeft over het domein waarvoor het certificaat wordt aangevraagd. Het certificaat wordt door alle browsers vertrouwd en zorgt voor een veilige verbinding met 128/256 bits encryptie.

Validatie

De domeinvalidatie gebeurt door een Enterweb. hierbij worden verschillende controles uitgevoerd zo als het adressen uit de domeinnaamhouder (whois) gegevens hier voor te gebruiken.

2. Welk certificaat heb je nodig?

Hoe uitgebreider, hoe betrouwbaarder

Certificaat met bedrijfsgegevens

De certificaten met organisatie validatie bevatten bedrijfsgegevens. De bezoekers van een website kunnen met deze bedrijfsgegevenscontroleren of ze op de website van het juiste bedrijf zijn. De bedrijfsgegevens worden in het certificaat opgenomen, maar komen nietprominent in beeld zoals dat bij EV certificaten het geval is.

Validatie

Naast de domeinvalidatie waarbij de aanvrager laat zien controle te hebben over het domein waarvoor het certificaat wordt aangevraagdworden ook de bedrijfsgegevens gecontroleerd. Er wordt hiervoor naar een openbaar register zoals de Kamer van Koophandel gekeken, en erwordt ter verificatie naar de organisatie gebeld.

 

2. Welk certificaat heb je nodig?

Hoe uitgebreider, hoe betrouwbaarder

Certificaat met groene adresbalk

Een EV (Extended Validation) SSL certificaat geeft websites een professionele en betrouwbare uitstraling. Bovendien werkt het conversieverhogend. Door de adresbalk met bedrijfsnaam zien bezoekers in één opslag wie de eigenaar van een website is (Extended Validation) tonen de bedrijfsnaam in een groene adresbalk en voldoen aan zeer strenge vastgestelde richtlijnen.

Waarom een Extended Validation certificaat?

Een EV SSL certificaat is ideaal voor webshops, banken en websites waar bezoekers gevoelige persoonsgegevens moeten uitwisselen:

  • Groene adresbalk met bedrijfsnaam voor maximale zichtbaarheid van de SSL beveiliging.
  • Betrouwbare uitstraling werkt conversie- en omzetverhogend.
  • Controle domeinnaamhouder, bedrijfsgegevens én aanvrager.
  • Hoger in Google bij gebruik op de hele website.

Voorkeur voor groene adresbalk Uit recent onderzoek onder websitebezoekers komt een duidelijke voorkeur voor de groene adresbalk naar voren bij het doen van een online aankoop of financiële transactie: 67,9 % van de consumenten geeft aan dat ze zich veiliger voelen om online zaken te doen op een website met een groene adresbalk, 57,8% geeft aan het gevoel te hebben dat een website hierdoor betrouwbaarder is. Wil je dus als organisatie vertrouwen uitstralen, en je imago en de veiligheid van je bezoekers beschermen? Dan is een EV certificaat de beste keuze.

Validatie

Naast de domeinvalidatie waarbij de aanvrager laat zien controle te hebben over het domein waarvoor het certificaat wordt aangevraagd worden ook de bedrijfsgegevens gecontroleerd. Er wordt hiervoor naar een openbaar register zoals de Kamer van Koophandel gekeken, en er wordt ter verificatie naar de organisatie gebeld. Voor sommige leverancier is het noodzakelijk dat er documenten worden ondertekend en ons worden toegestuurd.

Levertijd

Door de uitgebreide controles die moeten worden uitgevoerd is de levertijd bij EV certificaten het langst. Voor de verwerking van aanvragen van een EV aanvraag van Comodo is meestal een werkdag nodig, bij andere leveranciers soms iets langer.

 

2. Welk certificaat heb je nodig?

Hoe uitgebreider, hoe betrouwbaarder

I am the content ready to be toggled

Onze leveranciers

Translate »